Díjazottak

Former recipients / Anciens lauréats /Anteriores ganadores/
Poetas premiados / Nagrodzeni

2016

Agócs Sándor

Harada Kijomi

2015

Kiss Anna, költő

Muzafer Dzaszohov, oszét műfordító

Fotó: Dormán László

2014

Kulcsár Ferenc

Fotó: Marjai János / MTI

Sander Liivak, észt műfordító

Fotó: Marjai János / MTI

Európai kincsek
Földrészünk társadalmai mind jobban felismerik, hogy évezredes művelődésük, művészetük óriási érték. Élményeket ad, erőt közvetít a mai kihívások megválaszolásához, megerősít bennünket napi fáradozásink közepette. Nem kell távolban keresgélnünk, itt előttünk fekszenek a kincsek, szinte le sem kell hajolnunk értünk: kéznyújtásnyira vannak.
 
Az európai kultúra örök értékei teszik európaivá a mai társadalmakat szerte a kontinensen.
 
Mind többen ismerik fel az Ibér félszigettől a Baltikumig, Ciprustól Izlandig, hogy Európának önmagából kell ihletet merítenie jövőjének alakításához. Egyre számosabb művész, tudós, impresszárió keresi a kultúra fényes kincseit, az ezekben rejlő eleven erőt azért, hogy felmutassa Európa önazonosságát.
 
Ez az értékfeltárás, mindennapi erőfeszítés, kapcsolatszövés maga az európai Balassi-folyamat.
 
Balassi Bálint a XVI. század második felében élt Európa kellős közepén. Kortársa volt Shakespeare-nek és Cervantesnek – ez utóbbi spanyol íróhoz hasonlóan ő is harcolt az oszmán hódítás ellen, és ebben a háborúban halt hősi halált. Balassi a nyugat-európai újlatin költészetet tanulmányozta, fordított verset magyarra latinból, lengyelből, sőt: a katonai ellenség nyelvét mesterien ismerve: a török irodalomból is.
 
Igaz európai ember volt a XVI. században.
 
Az ő költészetét és az ő magatartását, mély európaiságát idézi fel a Balassi Bálint-emlékkard Budapesten immár csaknem két évtizede. A magyar költők mellett tizenöt külföldi műfordító vette át a kardot – amelyet az egykori végvári szablyák mintájára kovácsol egy mai mester -, tisztelegve Balassi költészete előtt, egyben kifejezve azt is, hogy ma is azt ez európai gondolkodásmódot tiszteli, amelyet négy és fél évszázaddal ezelőtt a magyar Balassi Bálint jelenített meg a közép-európai térségben.
 
Az európai Balassi-folyamat, azaz a társadalmak belső értékkeresése, a saját kultúra örömteli és bátor vállalása napról napra gazdagodik a földrészen. És e folyamat előrevivői mind szélesebb körben megtalálják egymást, s nemcsak örülnek egymás sikereinek, hanem kölcsönösen büszkék is azokra.
 
Molnár Pál
a Balassi Bálint-emlékkard nemzetközi irodalmi díj alapítója
 
European Treasures

The societies of our continent are ever more cognizant that their culture and art, developed over millennia, represent tremendous values. They provide a trove of experience and instil strength to respond to contemporary challenges; they sustain us amid our day-to-day travails. We don’t have to go searching afar for them: these treasures lie right before us. We don’t even have to bend down for them: they’re within arm’s reach.

The eternal values of European culture are precisely what make contemporary cultures, continent-wide, European.

From the Iberian Peninsula to the Baltic, from Cyprus to Island, ever more people recognize that Europe must draw inspiration from itself in order to develop its future. An ever greater number of artists, scholars and impresarios seek the gleaming treasures of its culture, and the power concealed in them, to reveal Europe’s self-identity.

This revelation of values, everyday effort, and creation of connections is, itself, the European Balassi-process.

Bálint Balassi lived at the very centre of Europe during the second half of the 16th century. He was a contemporary of Shakespeare and Cervantes; similarly to the Spanish author, he too battled against the Ottoman invasion; and he died a hero’s death in this war. Balassi studied the neo-Latin poetry of Western Europe, translated verse from Latin and Polish into Hungarian, and furthermore, having a masterly command of the enemy’s language, he also translated from the Turkish.

He was a true European man in the 16th century.

For almost two decades thus far, the Bálint Balassi Memorial Sword Award, presented in Budapest, has evoked his poetry, his bearing, and his deeply European nature. In addition to Hungarian poets, fifteen foreign literary translators have also received the sword – forged by a modern master smith according to the templates of the swords once used in the Hungarian frontier fortresses – honouring Balassi’s poetry, and simultaneously expressing the fact that it also honours today’s European mode of thought that the Hungarian Bálint Balassi first revealed in the lands of central Europe, four and a half centuries ago.

The European Balassi-process – that is, society’s interior search for values and the joyful, courageous acknowledgement of its own culture – becomes richer by the day on this continent. Those carrying this process forward make contact with each other in ever-widening circles, and not only are they glad for each other’s successes, but they also share pride in them.

Pál Molnár

Founder of the Bálint Balassi Memorial Sword international literary award

Translated by Peter Czipott

 

Tavasz Ünnep

Vitézek közt ülvén kedvem ellen sincsen jó borral teli pohár – írta a költő. Nem véletlen, hogy a Közép-Európában a bor idénye a Bálint napi Balassi-fesztiváltól, február 14-étől Szent Márton napjáig, november 11-éig tart. Az utóbbi esztendőkben Magyarországon nemcsak a borbarátok, hanem az irodalmi hagyomány elevenen tartói is fölidézik az európai költőóriást. A nagyváradi Kiss Stúdió Színháztól a szegedi Ötágú Síp Kulturális Egyesületen, a mezőzombori Balassi Kóruson át az esztergomi Féja Géza Közösségi Házig számos művészeti, szellemi műhely rendezi meg derűs Balassi-ünnepségét ezen a napon. Az elit gimnáziumokban a Balassi versvár magasában mutatják be versmondói képességüket a diákok. A fesztivál központi rendezvénye az európai irodalmi díj, a Balassi Bálint-emlékkard átadása a budai Gellért szállóban. A Bálint nap a magyar virágkertészek ünnepe is: az ő munkájukat és tudásukat nagyra becsülő honfitársak ezen a nagyon kifejezetten ügyelnek arra, hogy hazai – azaz sokáig frissen maradó – virággal köszöntsék szeretteiket. Az európai színvonal elérését célul kitűző – vagy már megvalósító – vendéglátóhelyek a borhagyományt az irodalommal házasítják e nap estéjén, fölidézve Balassit: Jó borokkal töltett aranyos pohárok járjanak mi közöttünk…

© 2024 Balassi Kard Művészeti Alapítvány. Minden jog fenntartva