2023

A Balassi Kard Művészeti Alapítvány szakmai munkája 2023-ban

Alapítványunk 2023-ban is teljesítette misszióját: Balassi Bálint életművének társadalmi emlékezetben való tartását. Megrendezte a Bálint-napi kardceremóniát, közreműködött egy kétnyelvű – magyar-angol – verseskötet létrehozásában, megszervezte – Ausztriában – a kardszentelő Balassi-misét, és megrendezte a Balassi-kard borseregszemlét, ezúttal a Pannonhalmi Borvidéken.

A Balassi Bálint-emlékkard 27. átadási ünnepsége a Központi Papnevelő Intézet Bogdánfy Szilárd-termében került sorra. Az amerikai Peter V. Czipott műfordítót és Zalán Tibor költőt tüntettük ki. A kardokat Kiss-Rigó László püspök és Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára adta át. Beszédet mondott – magyarul – Shawn Kobb, az USA nagykövetségének kulturális attaséja. Közreműködött a Tököli Cantabile Kórus és két esztergomi diákszavaló. A Bükki Borvidék bajnokborát kapták ajándékba a díjazottak, a Herendi Porcelánmanufaktúra kisplasztikáját Simon Attila vezérigazgató adta át.

Ezen az ünnepségen mutatták be a Toll és szabja – The Pen and the Sword című kétnyelvű verseskötetet: 38 Balassi-verset Peter V. Czipott ültetett át angolra; eddig kevesebb, mint tíz Balassi-költemény volt olvasható angolul, így a kötet mérföldkőnek számít a magyar irodalomtörténetben. A művet alapítványunk elnöke szerkesztette, előszót írt a Kairosz Könyvkiadó által közre bocsátott könyvhöz.

Augusztus 15-én a burgenlandi Boldogasszony – Frauenkirchen – bazilikájában a nagyboldogasszony napi misén megszentelték a 2024-ben átadandó két kardot. Ekkor a Szent György Lovagrend tagjai adták a szablyák díszőrségét.

November 9-én Nyúl községben került sor a Pannonhalmi Borvidék Balassi-kard borseregszemléjére: itt Hangyál Balázs Rajnai Rizlingje győzött, ebből a bajnokborból kap ajándékot a 2024-es kardceremónián a magyar költő. Ekkor muszlim műfordítót tüntetünk ki, ő ajándékként sem kaphat szeszes italt.

Alapítványunk előkészített a 2024-ben megjelenő Szavak ösvényein című kétnyelvű verseskötet megjelenését. Az egyiptomi Abdallah Abdel-Ati Al-Naggar 28 Balassi-verset ültetett át anyanyelvére. Eddig egyetlen Balassi-mű sem jelent meg arabul, így ez a kötet irodalmi mérföldkő a magyar irodalomtörténetben. A Kairosz által létrehozott könyvet alapítványunk elnöke szerkesztette, hozzá előszót írt.  

Budapest, 2024. 02. 09.

Molnár Pál

2022

Szakmai összefoglaló 2022

A Balassi Bálint-emlékkard egyedülálló érték a magyar irodalomtörténetben. A Halotti beszéd óta, azaz nyolc évszázada még soha nem történt meg, hogy magyar alapítású nemzetközi irodalmi díj a földkerekség összes kontinensére eljusson. Az eddig 27 éves múltú Balassi-kard az első 25 évében ezt megtette. Mindehhez az utóbbi hét évben hozzájárultak a BGA Zrt. pályázatai.

A 2022. évi kardceremónia újabb különlegességgel szolgált. Az ekkor kitüntetett műfordító, Elena Lavinia Dumitru a Központi Papnevelő Intézet dísztermében magyarul mondott – fejből – beszédet, és vastapsot kapott. Az, hogy román ember magyarul mondjon beszédet Budapesten, és ezért magyar emberektől vastapsot kapjon, valószínűleg még soha nem fordult elő. A Balassi-kardnak köszönhetően ez most megtörtént.

A magyar kitüntetett, a muravidéki Bence Lajos jelezte, hogy városának, Lendvának szlovén lakossága előtt is nagyot növekedett a tekintélye a Balassi-kardtól. Pár héttel a kardceremónia előtt, a Balázs-áldás napján a lendvai katolikus templomban tartottuk a kétnyelvű Balassi-misét; a Misztrál együttes mellett a helyi asszonykórus adta a zenei szolgálatot. Itt szentelte meg a két, adott évi Balassi-kardot Kiss-Rigó László Szeged-csanádi püspök. A helyi, szlovén plébános Lendva tekintetében történelmi napnak nevezte az ünnepély időpontját. 

A Balassi-kard borseregszemlét jubileumi alkalommal, a XXV. Egri Bikavér Ünnepenrendeztük 2021 augusztusában. Ez már a harmadik borseregszemle volt az addigi 17 közül, amely versenyt Egerben rendeztünk meg. A Bikavér és az Egri Csillag után ezúttal a bikavérek alapbora, a kékfrankos versengett. A bajnokbor az andornaktályai Szuromi Mihály alkotása lett. A bormester az Érsek-kerti főszínpadon elhangzott, az alapítvány elnöke által tett bejelentéskor – és utána – büszkén ünnepelte a sikert (Egerben Balassi négy évig volt lovaskapitány: „Vitézek közt ülvén kedvem ellen sincsen jó borral teli pohár” – írta egy versében).

A 2022. évi kardceremónia, és az azt előkészítő két rendezvény, melyeket a BGA Zrt. a pályázattal támogatott, jelentős eredmény, a kitüntetett irodalmárok számára nagy siker volt. Társadalmi hatásában fokozta a magyar nyelv iránti szeretet, emelte a magyar költészet tekintélyét idehaza és a világban.

2021

Balassi Kard Művészeti Alapítvány 2021

Alapítványunk 2021. évi működését az állami Covid-előírásokhoz igazítottuk.

 Január 13-án megtartottuk a 16. Balassi-kard borseregszemlét, ezúttal Gyöngyösön a mátrai olaszrizlingek versenyeztek a helyi hegyközség együttműködésével.

Január 20-án Szegeden a püspöki kápolnában tartottuk meg a Balassi-misét 5 hívő részvételével: a Covid-keretnek megfelelően.

Február 14-én, Bálint napján a szegedi dóm altemplomában az engedélyezett 10 fő részvételével tartottuk meg a kardceremóniát: a Balassi Bálint emlékkard 25. átadási ünnepségét. A magyar költő helyben vette át a kardot. Az ausztrál költő és az ausztráliai nagykövetség kulturális attaséja videofelvételen volt jelen. Az ausztrál műfordítónak a kardot postán küldtük el, a herendi Balassi-szobrot és a borseregszemle bajnok borát a Külügyminisztérium juttatta el Melbourne-be.

Benyújtottuk a pályázatot a következő kardceremónia költségeire a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.- hez és a Magyar Kereskedelmi Bankhoz.

Megrendeltük a két kardot, és a zenei ősbemutatóhoz a zeneművet.

Augusztus 28-án a 25. Egri Bikavér Ünnep keretében került sor a 17. Balassi-kard borseregszemlére, ezúttal a kékfrankosok versenyeztek.

Előkészítettük a 17. Balassi-misét és a 26. kardceremóniát, ezek már 2022-ben Lendván, illetve a pesti Központi Papnevelő Intézet dísztermében kerültek sorra.

Molnár Pál elnök

2020

A Balassi Kard Művészeti Alapítvány tevékenysége 2020-ban

Alapítványunk az alapító levélben foglalt küldetésnek megfelelve 2020-ban is a társadalom emlékezetében tartotta az európai költőóriás életművét.

A hagyománynak megfelelően február 14-án, Bálint napján átadtuk – ekkor már a 24. alkalommal – a Balassi Bálint-emlékkardot. Az ünnepségre a Papi Szeminárium dísztermében, a pesti Papnövelde utcai központban került sor. Az örmény Vahram Martiroszjan műfordító és a Kolozsváron élő László Noémi költő volt a kitüntetett.

Díszőrséget adott a Szent György Lovagrend, énekelt a Törökbálinti Cantabile Kórus – Vékey Mariann Balassi-érmes karnagy vezényletével –, villányi REDy volt az előző évi Balassi-kard borseregszemle bajnokbora, amelyet ajándékként vettek át a díjazottak a Fazekas József által kovácsolt szablya, a Vincze László által alkotott oklevél és a herendi porcelánszobor mellett.

Az ünnepély megszervezését a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. tette lehetővé a szervezethez benyújtott pályázat alapján.

A 25., jubileumi alkalomra készülve megjelentettük – Molnár Pál szerkesztésében – a Rímek szablyaélen című antológiát, amelyben Balassi-kardos költők és műfordítók alkotásai szerepelnek, a kötetet a Kairosz adta ki az EMMI támogatásával.

A Covid-korlátokhoz igazodva alapítványunk megszervezte, hogy a 25. alkalommal, azaz már 2021-ben ausztrál műfordító kapja a kitüntetést: így a magyar alapítású nemzetközi irodalmi elismerés az ötödik kontinensre is eljutott, globális irodalmi díjjá vált.

Alkalmazkodva a járvány hagyta lehetőségekhez: alapítványunk megszervezte a XVI: Balassi-kard borseregszemlét, erre már 2021 januárjában Gyöngyösön került sor.

Átadta alapítványunk az Európa-érem újságíródíjat is: ezt virtuálisan. A díjazott a Felvidéken élő Kövesdi Károly, ő a 21. kitüntetett.

Az eseményekről és a szellemileg rokon művelődési fejleményekről folyamatosan tudósított az Európai Balassi-folyamat hírportálja: a preshaz.eu

2019

2018

2017

A Balassi Kard Művészeti Alapítvány 2017-ben is megszervezte a magyar alapítású nemzetközi irodalmi díj rendezvényeit: a Balassi-kard borseregszemlét, a Balassi-misét, és magát a fő eseményt: a Balassi Bálint-emlékkard XXII. alkalommal történő átadását.
A szablyákat a hagyománynak megfelelően a bonyhádi Fazekas József mester kovácsolta.
A Balassi-kard borseregszemlék közül ez a XIII. alkalom volt, és a cirfandlik versenyeztek. A Pécsi Szőlészeti Kutatóintézetben a helyi hegyközség, s annak elnöke: Radó István által megszervezett versenyen kilenc cirfandli indult. A győztes Hárs Tibor bortermelő alkotása, a Szajki Cirfandli lett, ez a kései szüretelésű bor viselheti a Balassi Kard Cirfandli címet. Az ezzel a győzelemmel járó díszoklevelet - a szentendrei Vincze László alkotását - június 2-án, Pécsen, a hegyközség ünnepségén lovag Árvai András nyújtotta át az alkotónak, Hárs Tibornak. A bajnokbor alkotója 2018. február 14-án két-két palack cirfandlit adott át a kitüntetett irodalmároknak.
A Balassi-mise 2018 január 12-én került sorra Dabason, ez volt a XI. ilyen istentiszetelt. A hívek az alsódabasi Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templomban gyűltek össze, itt Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek szentelte meg a Balassi-kardokat. A rendezvényen a Balassi-érmes Misztrál együttes adott zenei szolgálatot, majd rövid koncertet.
A Balassi Bálint-emlékkardok átadására - ezúttal a XXII. alkalommal - a hagyománynak megfelelően Bálint napján, február 14-án a budai Gellért szálló gobelintermében került sor. Lövétei Lázár László erdélyi költő és Marin Georgiev bolgár műfordító vehette át a kitüntetést. Elhangzott avatott színművésztől a kitüntetett magyar költő verse, és zenei ősbemutatóként Beischer Matyó Tamás műve, a Balassi-versre szerzett Vidám vidézi ének című alkotás, ezt a Törökbálinti Cantabile Kórus adta elő. Balassi-emlékérmet vehetett át Prokopp Mária professzor asszony.
A költőknek a Herendi Porcelán Manufaktúra vezérigazgatója, dr. Simon Attila egy-egy kis Balassi-szobrot nyújtott át.
Az eseményről 3 tévécsatorna és egy rádióállomás tudósított, előzetest adott róla az MTI. Egy napilap nagy interjút közölt a bolgár műfordítóval. A világhálós sajtó széles nyilvánosságot adott a ceremóniának.
A rendezvények egy részéhez a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. nyújtott pályázati forrást.
Bekapcsolódott a finanszírozásba - a korábbi évekhez hasonlóan - 77 Elektronika Kft.

 

Szellemi kulturális örökség

Magyar irodalomkedvelők, európai műfordítók, a borkultúra hívei, a lovak, a természet, a verseny szerelmesei, az istenes költészet hívei, a zene, a tánc kedvelői ünneplik a költőt, a költészetet.

Immár európai hagyomány 1997 óta február 14-én, Budán a Balassi Bálint-emlékkard átadása egy élvonalbeli magyar költőnek, és egy neves külföldi - idegen anyanyelvű - műfordítónak.

Kap a két kitüntetett költő herendi Balassi-szobrot, az előző évi Balassi-kard borseregszemlén kiválasztott csúcsbort. Sor kerül egy zenei ősbemutatóra, amelyen egy Balassihoz kapcsolódó zeneszerzeményt mutatnak be neves előadók. Díszoklevelet kapnak a kitüntetettek, és átveszik a Balassi Bálint-emlékkardot: a kortárs mester által a XVI. századi végvári fegyver mintájára kovácsolt szablyát. Az eseményhez országszerte a Bálint napi Balassi-fesztivál kapcsolódik.

Az eddig hatszor megrendezett fesztivál az európai életérzés ünnepe is lett.

© 2024 Balassi Kard Művészeti Alapítvány. Minden jog fenntartva